ข้าวไทยอัพเดท

ข้าวหน้าทะเล เมนู 40 ปีของร้านปาท่องโก๋ บางลำพู

ข้าวหน้าทะเล เมนู 40 ปีของร้านปาท่องโก๋ บางลำพู


Posted by ฟิงเกอร์ เชฟ to blog

ข้าวหน้าทะเล เน้นความสดของเนื้อกุ้งแชบ๊วย ปลากะพง และปลาหมึก สูตรน้ำสตูว์นี้เป็นสูตรดั้งเดิมจากเมืองจีน